Zweeler-vinnere!

Super League (Teams) 15

 1. kobalov: €48,00
 2. Drekes2: €33,00
 3. ALABRAMMIE: €27,00
 4. muka: €22,50
 5. Ralphbosch : €19,50
green-box
Vilkår og betingelser - versjon 1.3

Forord

Disse vilkårene og betingelsene ("V og B" eller "Avtalen") utgjør og styrer det kontraktmessige forholdet mellom partene, Zweeler Ltd. (et selskap registrert under lovene i Malta den 11. mars 2010 med registreringsnummer C 48982, med registrert adresse 209 Marina Street, Pieta PTA 9041 Malta og lisensiert i Malta for å levere spilltjenester under LOI nr. MGA/CL3/578/2009, utstedt den 31. august 2010 av Malta Gaming Authority i Malta) heretter henvist til som "Zweeler" eller "Selskapet", og du, som bruker, heretter henvist til som "Bruker" eller "Du", "Spiller" eller "Abonnent".

Disse vilkårene og betingelsene omhandler følgende hovedseksjoner:

Definisjoner

Følgende ord og begrep skal bli tolket som følgende, hvis ikke konteksten klart impliserer annet.

 1. "Søknadskjema" skal bety skjemaet som skal fylles ut av spilleren for å åpne en brukerkonto.

 2. "Eksternt sportsarrangement" skal bety et sportsarrangement, turnering eller sportspill, inklusiv mellomarrangement, som spillene som Zweeler tilbyr henviser til og med referanse til hvilke innsatser som blir plassert av spillerne og de avgjorte resultatene.

 3. "Spill" henviser til enhver aktivitet presentert av Zweeler på dens nettside til fordel for brukerne og som godkjent av regulatorisk autoritet.

 4. "Mellomarrangemente " skal henvise til et spill eller sportsarrangement som er del av en serie som danner en turnering.

 5. "Internettsiden" skal bety internettside www.zweeler.com oog alle andre internettsider forbundet med den og tilgjengelig via lenker eller andre tilgangsruter og tjenester tilgjengelig via slike sider.

 6. "Innlogging og passord" skal bety innloggings- og passorddetaljer som har blitt valgt av en spiller ved registrering med Zweeler.

 7. "Zweeler" skal inkludere Zweelers online spillsystem, internettsiden og alle applikasjoner i tillegg alle tjenester, spill tilbudt og aktiviteter forbundet til den og oppgitt på www.zweeler.com inklusiv, men ikke begrenset til online spill

 8. "Regulatorisk autoritet" er Maltas spillautoritet (MGA) (Building SCM 02-03, Level 4, SmartCity Malta, Ricasoli SCM1001, Malta http:/www.mga.org.mt), som er den hovedsakelige regulatoren av fjernspilloperasjoner.

 9. "Slektninger" to narzeczeni, partner, rodzice, dzieci oraz rodzeństwo osób wymienionych powyżej.

 10. "System " skal bety system styrt av oss inklusiv alle programmer, applikasjoner og databaser og annet oppført innhold enten tilgjengelig eller på annet vis brukt av deg via internettsiden og som tillater deg å delta i online innsatser/spill.

 11. "Brukerkonto" eller "Konto" eller "Spillerkonto" skal bety en personlig konto åpnet av et individ og opprettholdt av Zweeler for å tillate denne personen til å spille online.

 12. "Oss, Vi" skal bety Zweeler.

Generelt
 1. Bruk av Zweeler internettside www.zweeler.com og informasjon, materiale og lenker på den, skal kun utføres i følge vilkårene og betingelsene fremsatt nedenfor (Versjonnr. 1.2), hvilket utgjør hele avtalen mellom brukeren og Zweeler for bruk av internettsiden og systemet.

 2. Reglene heri er gyldige fra 31. august 2010. Disse betingelsene og vilkårene skal være gyldige øyeblikkelig fra datoen hvor spilleren registrer sin konto med Zweeler og klikker på "Jeg samtykker". Disse vilkårene og betingelsene skal være en offentlig referansekilde for enhver komplikasjon/tvist relatert til bruk av internettsiden, vår tjeneste eller system. Alle innsatser spilt på Zweelers internettside er gjenstand for reglene spesifisert i disse betingelsene og vilkårene.0

 3. Brukeren må lese vilkårene og betingelsene i forkant av bruk av internettsiden. Ved åpning av en konto med Zweeler og/eller bruk er en anerkjennelse at brukeren har lest, forstått og sier seg enig i å overholde vilkårene og betingelsene.

 4. Zweeler forebeholder seg retten til å utelukke, tillegge, avslutte, endre og/eller tilsvarende for disse vilkårene og betingelsene fra tid til annen etter behov. I tilfelle endring av disse vilkårene og betingelsene for kontoen med Zweeler vil en popp-opp-boks informere spilleren om endringene. Spilleren skal bli spurt om vedkommende er enig i oppdateringene av vilkårene og betingelsene. Enhver endring skal være gyldig så snart de har blitt akseptert av spilleren.

 5. Zweeler har ikke noen forpliktelse til å bekrefte at alle spillerne bruker internettsiden og/eller programvaren i henhold til oppdaterte regler til disse vilkårene og betingelsene. Versjonen som er publisert på Zweelers internettside(er) er den gyldige versjonen, og som brukeren skal bruke som referanse. Det er spillerens ansvar å informere seg angående vilkårene og betingelsene, spillereglene og konfidensialitetserklæringen til denne avtalen og gjøre seg kjent med endringer som kan påvirke eller berøre spilleren. Zweeler anbefaler at du oppsøker vilkårene og betingelsene, og konfidesialitetserklæringen til denne avtalene jevnlig eller når du ser en merknad om endring postet på internettsiden. Ved fortsatt bruk av internettsiden og/eller systemet tilbudt av Zweeler eller andre internettsider, sier du deg enig i å bli bundet til disse vilkårene og betingelsene og konfidensialitetserklæringen til denne avtalen i tillegg til de siste endringene. Hvis du avviser å være bundet av disse endringene skal du øyeblikkelig avbryte bruk av internettsiden og/eller systemet tilbudt av Zweeler.

 6. I tilfelle avvik mellom betingelsene og vilkårene på engelske og andre språkversjoner skal den engelske versjonen være styrende.

Regler og prosedyrer som styrer spillene

Kontoer

Registrering og spilleridentitet

 1. Zweeler skal ikke tillate en person til å delta i et autorisert spill utført av Zweeler hvis personen ikke er registrert som en spiller og innehar en brukerkonto med Zweeler.

 2. Kunden må fylle ut søknadsskjemaet levert av Zweeler som skal minimum inkludere følgende detaljer:

 1. at kunden er som artikkel 29

 2. kundens identitet

 3. kundens oppholdsted

 4. spillerens gyldige e-postadresse.

 1. Det er spillerens ansvar å øyeblikkelig oppgi Zweeler oppdatert informasjon for enhver dokumentasjon oppgitt av spilleren.

 2. Det er spillerens ansvar å sørge for at arkivene med Zweeler holdes oppdatert, spesielt med adresse, telefonnummer og e-postadresse. Det er spillerens ansvar å informere Zweeler øyeblikkelig om enhver endring til spillerens personlige informasjon.

 3. ZWEELER forsikrer spilleren at deres personlige data er behandlet juridisk korrekt og henhold med god praksis og samles kun inn for spesifikke hensikter som er kjent og akseptert av spilleren når en slik spiller velger å ta bruk av Zweelers internettside og systemer. www.zweeler.com/main/privacy

 4. Du bekrefter at all informasjon i søknadskjemaet levert til Zweeler er riktig, nøyaktig og utfyllende, og tilsvarer navnet/navnene tilsvarende kredittkortene brukt for uttak og gevinstutbetalingene. Zweeler forebeholder seg retten til å registrer eller annullere din registrering og brukerkonto i tilfelle informasjonen oppgitt til Zweeler er falsk, feilaktig, bedragerisk eller ufullstendig.

 5. Hvis Zweeler blir kjent med at en person har oppgitt falsk informasjon i denne situasjonen, skal Zweeler ikke registrere denne personen og hvis denne personen allerede har vært registrert skal Zweeler øyeblikkelig annullere denne personens registrering som spiller hos Zweeler.

 6. Spillere kan ikke bruke tjenester på en måte direkt eller indirekt forbundet med hvitvasking. Så snart spilleren åpner en brukerkonto med Zweeler overholder vedkommende reglene og forskriftene for antihvitvasking som har blitt installert i Malta via EU. Kort sagt så binder spilleren seg til å ikke bruke midler som er, på et hvilket vis, forbundet med kriminalitet. Hvis spilleren ikke overholder disse reglene og forskriftene så kan Zweeler utelukke spillernes konto og fortsette med en undersøkelse.

 7. Zweeler har rett til å foreta ethvert tiltak og anvende enhver prosedyre for å oppnå bekreftelse eller identitet til en spiller. Hvis slikt bevis ikke oppnås, eller Zweeler mistenker oat en overføring kan være forbundet med hvitvasking av penger eller midler til terrorisme, skal Zweeler ikke fortsette med slik overføring og skal ha rett til å avslutte spillers konto og skal ha rett til å avsløre detaljer for slik overføring til enheten for finansiell intelligensanalyse i Malta. Anti-hvitvaskingspolicy (click here)

Kvalifikasjon

 1. Behandling og åpning av en brukerkonto gis bare til voksne individer på minst 18 år, innbyggere i Estland over 21 år og/eller de respektive minstealder i henhold til nasjonale forskrifter og som er forbudt for innbyggere i Malta eller i USA så vel som innbyggere i andre land der lovene forbyr sa kontoer. Det er spillerens ansvar å kjenne til om behandling og åpning av en brukerkonto er tillatt innenfor deres jurisdiksjon. Eventuelle midler innsatt eller penger vunnet av slike personer vil bli overført til regulerende myndighet.

Lov gjeldende for spillere

 1. Abonnenter forstår og aksepterer at Zweeler ikke er i stand til å gi dem noen juridiske råd eller forsikringer, og at det er deres eget ansvar å sørge for at det til enhver tid de er i samsvar med lovene som styrer dem, og at de har fullstendig juridisk rett til å spille spillene. Enhver deltakelse i spillene er på eget valg, diskresjon og risiko. Ved å spille her, erkjenner de at de ikke finner spillene eller tjenestene som tilbys av internettsiden støtende, forkastelig, urettferdig eller uanstendig på noen måte.

Åpning av en brukerkonto

 1. For å kunne spill på Zweelers internettside, kreves det at en brukerkonto opprettes. Ved åpning av en konto, vil kontoinnehaver bli tildelt kodenumre og/eller passord som kreves for tilgang til kontoen. Abonnenten er ansvarlig for å sørge for at oppgitte koder og/eller passord holdes hemmelig.

 2. Ved åpning av en konto hos Zweeler gir abonnenten sin autorisasjon til behandling av personlig data i henhold med personvernlover gjeldende i Malta. Behandlingen av personopplysninger er utelukkende styres til slutten av kontohold for bruk av tjenestene som tilbys av Zweeler.www.zweeler.com/privacy

Brukernavn

 1. Zweeler foreholder seg retten å avvise eller tilbakekalle, for enhver årsak ansett som nødvendig av Zweeler, enhver eller alle spillerskjermnavn og/eller brukernavn, uansett før, i løpet av eller etter at disse navnene har blitt utstedt eller bekreftet. I tilfelle at spillerkontoen er på annet vis enn i henhold til vilkårene og betingelsene vil Zweeler gi spilleren(ene) mulighet til å opprette en ny skjerm og/eller brukernavn.

Passordsikkerhet

 1. Spilleren anbefales å velge et sterkt og uforutsigbart passord for sikkerhet.

 2. Det er spillerens ansvar å sørge for å opprettholde deres brukernavn og sikkerhetsdetaljer konfidensielle. Ethvert lag dannet online under spillerens brukernavn og sikkerhetsdetaljer vil bli ansett som gyldig, uavhengig av hvem som deltaker i spillene. I tilfelle det er en bekymring angående sikkerhet for slike detaljer skal spilleren gi beskjed til Zweeler øyeblikkelig hvor nye detaljer vil bli videresendt og enhver overføring under forrige detaljer vil bli ansett som ugyldige.

 3. Zweeler skal ikke være ansvarlig for eventuell tilgang til en brukerkonto via en tredje person og skal ikke bli holdt ansvarlig for ethvert tap på grunn av ulovlig bruk av en spillers passord via en tredje person, uautorisert tilgang og/eller overføring hvor navn og passord til en spiller var riktig registrert.

 4. Zweeler er ikke på noe vis ansvarlig hvis spilleren glemmer, feilplasserer eller mister hans/hennes passord, med unntak av som resultat av feil på grunn av Zweeler. Zweeler skal ikke på noe tidspunkt i løpet av dens forhold med spilleren være ansvarlig for å oppbevare passord og innlogginger til spilleren.

Forbydelse for ansatte

 1. Ingen ansatte, ansvarlige, ledere, direktører, konsulenter eller agenter i Zweelers avdelinger eller tilhørende selskaper, eller enhver annen av deres leverandører eller selgere kan delta i ethvert spillere tilbudt av Zweeler i løpet av deres ansettelse og/eller forpliktelse. Zweelers ansatte eller enhver annen person som har tilgang til informasjon (for eksempel: komplett håndhistorikk , spille historier, transaksjon historier og lignende) er ikke tillatt å bruke tjenestene av nettstedet. Dette er for å forhindre mulig misbruk av informasjon. For å avslutte dette skal ingen offiserer, direktører, ansatte, konsulenter eller enhver annen person som utfører forretning eller er engasjert med Zweeler ha rett til å åpne en konto med Zweeler i løpet av deres ansettelsesforhold. Bevis på slike forsøk skal resultere i forsøk som blir utført av Zweeler som skal føre til tiltak utført på kontrakten som eksisterer mellom ansatt eller annet og Zweeler.

 2. Ingen Zweeler slektning til ansatte, ledere, direktører, konsulenter eller agenter i våre filialer eller tilknyttede selskaper, eller noen av våre leverandører og selgere, får lov til å spille på internettstedet eller er autorisert til å bruke systemet direkte eller indirekte. Likevel, dette gjelder ikke når slektninger har mottatt uttrykkelig lov til å spille på internettsiden via skriftlig tillatelse fra Zweeler.

 3. Hvis klausulene ikke overholdes forebeholder Zweeler seg retten til å avslutte kontoen øyeblikkelig og annullere utbetaling av enhver gevinst. Dette skal ta sted uten fordom for rettighetene som Zweeler har mot personen som bryter vilkårene til denne ansettelsen eller enhver annen kontrakt mellom partene.

Spillers ansvarsfraskrivelse

 1. Zweeler forbeholder seg retten til å kontrollere den økonomiske soliditeten til noen av kontoinnehaverne, gjennom informasjonen oppgitt ved registrering og gjennom tredjeparter. I tilfelle at en slik kontoholderens insolvens blir bekreftet, så skal Zweeler ha rett til å si opp/avslutte kontoen og forby spilleren fra åpningen av en annen konto med samme Zweeler internettside eller side til noen av selskapets partnere.  

Flere kontoer

 1. Zweeler forbeholder seg retten til å kontrollere den økonomiske soliditeten til noen av kontoinnehaverne, gjennom informasjonen oppgitt ved registrering og gjennom tredjeparter. I tilfelle at en slik kontoholderens insolvens blir bekreftet, så skal Zweeler ha rett til å si opp/avslutte kontoen og forby spilleren fra åpningen av en annen konto med samme Zweeler internettside eller side til noen av selskapets partnere.  

Misbruk av kontoer

 1. Midler innsatt må brukes for innsats på spill og enhver mistenkelig aktivitet på en brukerkonto kan føre til at Zweeler rapporterer innehaveren av kontoen til relevante myndigheter, fryser midler og avslutter kontoen.

 2. I tilfelle misbruk av internettstedet og/eller system forbeholder Zweeler seg retten til å stenge eller blokkere kontoene spilleren i spørsmålet før saken mellom Zweeler og spilleren er løst.

Avslutting av kontoer

 1. Enhver kontoinnehaver har rett til å lukke sin konto og avslutte denne avtalen på ethvert tidspunkt ved å sende en e-post til Zweeler ved bruk av følgende informasjon: info@zweeler.com og Zweeler vil svare innen rimelig tid, gitt at kontoinnehaveren skal holdes ansvarlig for aktivitet på kontoen inntil slik lukking har blitt utført av Zweeler. Zweeler har rett til å si opp avtalen umiddelbart på varsel (eller forsøkt melding) til kontoinnehaveren på spillerens egen e-postadresse som ble gitt til Zweeler. I tilfeller hvor Zweeler har avsluttet en spillers konto som et resultat av en mislykket sikkerhetsgjennomgang , noen saldoen i brukerkonto kan ikke refunderes og anses tapt.

 2. Ved kansellering av spillerens brukerkonto, skal en spiller ha tillatelse til å ta ut en eventuell saldo som overstiger uttaksavgifter

 3. Zweeler skal bestrebe seg for at betalinger skal skje i de første 48 timene etter brukerens ønske, men holder seg ikke ansvarlig for en bestemt tidsperiode i denne forbindelse.

 4. Gebyrer etablert for ukonvensjonelle uttak som PayPal eller Skrill avgifter, vil bli kreditert direkte til brukerkontoen. Disse gebyrene kan være avhengig av faktorer som for eksempel valuta brukes for brukerkontoen eller brukers bosted.

Inaktive kontoer

 1. Hvis kontoinnehaver ikke går inn på spillerkonto ved "logg inn", bruker deres kontonavn og sikkerhetsdetaljer innen en periode på 24 kalenderår, vil Spillerkonton bli ansettt som "inaktiv" Zweeler skal da bli gitt rett til å belaste et administrasjonsgebebyr på 5 euro, som skal bli belastet ved slutten året og hver kalendermåned så lenge Spillerns konto forblir inaktiv ofr, og det samme kan bli dedusert av Spillerkontoens saldo.

  Etter en periode på 30 kalendermåneder vil den inactive kontoen bli lukket. Saldoen til Konton skal bli gitt til Spilleren eller vhs Spilleren ikke finnes til myndigheten. Gitt at ikke noe krav skal angå Zweeler etter at den har gitt saldoen til bruk i konto av myndigheten.

  Administrasjonsgebyr vil ikke lengre bli belastet hvis Spillerkontoen blir reaktivert før et månedlig beløp blir dedusert.

Renter

 1. Zweeler brukerkonto pådras ikke renter.

 2. Uavhengig av det ovennevnte, erklærer og bekrefter Zweeler at skulle rente være skyldig til en konto, skal det bli kreditert kun til denne kontoen.

Valuta

 1. Alle betalinger til og fra brukerkonto må betales i valutaene tilgjengelig på internettsiden fra tid til annen, og alle innbetalinger til konto må være fra en betalingskilde på hvilken spiller som er oppkalt kontoinnehaveren.

Kontoliste

 1. Zweeler skal på ethvert tidspunkt opprettholde en sikker liste over alle registrerte spillere og skal sørge for sikkerheten til alle brukerkontoer.www.zweeler.com/main/security og www.zweeler.com/main/privacy

Markedsføring og promosjon

 1. I tilfelle at en spiller vinner et beløp som tilsvarer 5000 euro eller mer, via bruk av systemet eller nettstedet, godtar spilleren å gi selskapet den eksklusive permanente og ugjenkallelige retten og autorisasjonen til å bruke spillerens navn, foto og portrett i alle medier som en del av selskapets markedsføring og salgsfremmende behov, og for sin internettside(r) på verdensnivå, og å være helt samarbeidsvillig med representanter for selskapet, inkludert støttepersonell.

Klager

 1. Spillere kan henvise deres klager via e-post til info@zweeler.com. Zweeler vil gjøre sitt beste for å løse en rapportert klage så snart som mulig.

 2. Skulle spilleren ikke være tilfredsstilt med løsningen av en slik klage av Zweeler, vil en videre anklage bli adressert til Malta Gaming Authority (Building SCM 02-03, Level 4, SmartCity Malta, Ricasoli SCM1001, Malta, Tlf. 356 25469000 (www.mga.org.mt) eller e-post support.mga@mga.org.mt.

 3. Zweeler er ikke på noen måte ansvarlig for undersøkelse eller innledelse av en anklage utført av en spiller mot en annen for enhver årsak, inklusiv, men ikke begrenset til betingelsene i denne avtalen.

 4. Zweeler fra sin egen beslutning kan avgjøre å handle mot enhver person mistenkt for ulovlige handlinger eller for å ville bryte disse betingselsene til denne avtalen.

 

Finansspørsmål og betalinger

Bonuser

 1. Bonuskreditter skal bli plassert på en brukerkonto som del av en markedsføringskampanje. Disse kredittene kan ikke bli tilbakebetalt eller utbetalt, men de må bli brukt ved plassering av bud/spilling.

Betaling av spillere

 1. 61. Zweeler skal ikke akseptere kontanter fra en spiller og midler skal bli mottatt av spilleren kun via en av følgende metoder:

 1. kredittkort

 2. betalingskort

 3. elektronisk overføring

 4. bankoverføring

 1. Penger innbetalt på brukerkontoen skal være tilgjengelig for bruk på brukerkontoen innen tyvefire timer (24) fra mottak av pengene (eller tidligere hvor mulig). Innen en tjuefire timers (24) tidsramme ekskluderer spesifikt tiden at banken, eller betalingsløsningene tilbudt av Zweeler å foreta behandlingen for overføringen.

 2. Zweeler forebeholder seg retten til å sette et maksimalt beløp på midler som kan bli innsatt med Zweeler per overføring. Slikt beløp kan variere etter Zweelers diskresjon.

 3. Gracz zaświadcza, że Fundusze które wykorzystuje Użytkownik nie pochodzą z żadnego nielegalnego źródła. Grając na Zweeler Gracz oświadcza, że nie będzie w żaden sposób używał Strony Internetowej w celu transferowania funduszy pochodzących z nielegalnych źródeł. Gracz nie będzie używał Strony Internetowej lub/i Systemu w celu prowadzenia nielegalnej lub oszukańczej działalności ( z praniem brudnych pieniędzy włącznie), zgodnie z prawem i jurysdykcją , której Gracz podlega. W przypadku najmniejszych wątpliwości co do legalności źródła funduszy wykorzystywanych przez Użytkownika do zawierania zakładów na Stronie Internetowej, Zweeler zastrzega sobie prawo do przerwania prowadzenia lub zablokowania Konta (Kont) klienta w każdym momencie, aż do wyjaśnienia sprawy.

Gevinster

 1. Gevinster vil kun bli innført av Zweeler i navnet og adressen til berettiget til kontoen ettersom den eksisterer i Zweelers arkiver. Gevinster vil bli kreditert til brukerkontoen i følge bekreftelse av endelig resultat.

Forespørsler om uttak

 1. Spilleren kan på ethvert tidspunkt be om en utbetaling fra en aktuell saldo fra hans/hennes konto hel eller delvis gitt at alle betalinger har blitt bekreftet og alle beløp innsatt. Enhver utgift for uttaksforespørsel skal bli belastet til mottakeren.

 2. Uttaksforespørsler skal bli øyeblikkelig behandlet. Zweeler opprettholder et mål på førtiåtte (48) timer for behandling av utbetalinger, men holder seg ikke ansvarlig for en spesifikk tidsperiode i dette henhold. I tilfelle at en abonnent har økt sin brukerkontos balanse ved å sende en faks av overføringens kvittering knyttet til en postanvisning eller bankoverføring, må den datoen som vises på kvitteringen samsvare med betalingstidspunktet til Zweeler bankkonto ellers skal det ikke være mulig å ta ut eventuelle gevinster.

 3. Uttak fra en brukerkonto kan bare rettes til den som er registrert på kontoen og i henhold til vilkårene som er angitt på Zweelers internettside. Utbetalinger skal ta sted gjennom samme rute som midlene kommer fra, bortsett fra de tilfeller hvor betalingsløsninger som spilleren ikke tilbyr omdirigering av utbetalinger til samme rute (som er MasterCard).

 4. En 5 % prosent administrativ kostnad, med et minimum på ti Euro (10 €) skal anvendes for utbetalingsforespørsler som refererer til mengder deponert med Zweeler og som ikke har blitt brukt minst én gang for å sette innsatser/spill.

 5. Zweeler forbeholder seg retten til å suspendere en kontant utbetaling i påvente av bekreftelse av spillerens identitet, alder og bosted.

 6. I dette tilfelle skal Zweeler ikke foreta en betaling i overkant av 2300 Euro (2300 €) fra en brukerkonto til en spiller før spillerens identitet, alder og bosted har blitt bekreftet.

Feil

 1. Hvis midlene bli kreditert til spillerens konto ved en feil, er det kundens ansvar å varsle Zweeler om feilen uten forsinkelse. Eventuelle gevinster utført etter feil og før melding fra Zweeler, forutsatt at de er knyttet til slike feil, skal anses som ugyldig og returneres til Zweeler.

Endringer på kontosaldo av tredjeparter

 1. Zweeler kan ikke bli holdt ansvarlig for endringer på en spillers kontosaldo på grunn av at noen andre spiller og bruker spillerens kallenavn, brukernavn eller passord.

Kreditt-/debetkort

 1. Spiller kan kun bruke deres eget kreditt-/debetkort i deres egen konto. Ethvert innskudd utført ved bruk av andres kreditt-/debetkort vil bli tilbakebalt og ethvert spill spilt med slike midler fra slike kort vil bli ansett som ugyldig.

Finansielle informasjon/dokumenter

 1. Zweeler forsikrer herved sikkerheten til all finansiell informasjon tili spilleren og finansielle dokumenter enten relatert direkte/indirekte til overføringer mellom spiller og Zweeler eller mellom Zweeler og relevante skattemyndigheter.

Betalingsbevis

 1. Spilleren anerkjenner at Zweeler forebeholder seg retten til å forespørre bevis på utførte betalinger til spillerkontoene for alle alternative betalinger, på ethvert tidspunkt, (f.eks Skrill). Zweeler forebeholder seg retten til forespørsel om det er spillerens bankkontonumre på ethvert tidspunkt.

Finansiell beskyttelse av spillere

 1. En spiller kan motta skriftlig eller elektronisk varsel til Zweeler:

 1. innføre en beløpsbegrensning for spilleren innen en spesifisert tidsperiode

 2. Ekskludere spiller fra å spille for en definert eller udefinert periode.

 1. En spiller som har en grense eller utelukkelse i følge denne forskriften kan endre eller trekke tilbake begrensningen eller utelukkelsen via skriftlig eller elektronisk varsel til Zweeler.

 2. En varsel om økning eller utelukkelse av en grense eller minsking av utelukkelse er gyldig kun etter syv dager etter at ZWEELER har mottatt varsel.

 3. En merknad reduserer en begrensning eller økning av eksklusjon har virkning øyeblikkelig etter at den har blitt mottatt av Zweeler.

 4. Zweeler skal ikke akseptere bud fra en spiller som ikke er i overensstemmelse fremsatt av spilleren under disse betingelsene og vilkårene.

Spillregler

 

Systemregler - Kunstig intelligens

 1. Bruk av kunstig intelligens inklusiv, uten begrensning, "roboter" er strengt forbudt i forbindelse med system og spill. Zweeler er henvist til å oppdage og forhindre programvare som er designet til å tilkoble kunstig intelligens ("AI-programvare") for å spille på internettsiden slik som, men ikke begrenset til motsvarende profilering, bedragerisk programvare eller annet som vi anser som at du har tatt en urettferdig fordel. Alle handlinger tatt i forhold til spillene av en bruker må bli personlig utført av spillerne via grensesnittene tilgjengelig for bruk av systemet. Kontoinnehaver anerkjenne at selskapet vil utføre tiltak for å oppdage og forhindre bruk av slike programmer og AI-programvaremetoder (inklusiv men ikke begrenset til avlesing av liste til aktuelle iverksatte programmer på spillerens datamaskin) og kontoinnehaveren sier seg enig i å ikke bruke annen AI-programvare og/eller andre programmer.

Konkurranse og promosjoner

 1. Deler av internettsiden kan fra tid til annen inneholde konkurranser, kampanjer, turneringer eller liknende og relaterte aktiviteter tilbudt av Zweeler eller tredjeparter. Eventuelle ytterligere vilkår og betingelser for deltakelse i slike konkurranser, kampanjer, turneringer eller lignende aktiviteter vil bli spesifisert i den aktuelle delen av nettstedet fra tid til annen ("Vilkår for deltakelse"). Ved å skrive seg inn eller delta i aktuelle konkurranser, kampanjer, turneringer eller lignende aktiviteter, aksepterer spilleren å være bundet til disse vilkårene for deltakelse i tillegg til disse vilkårene og betingelsene i tilfelle av en konflikt eller inkonsekvens, vil reglene for deltakelse gjelde. Zweeler beholder spesielt rettighetene, når som helst og uten forvarsel, til å fjerne, endre eller legge til konkurranser, kampanjer, turneringer eller lignende aktiviteter på internettstedet uten ansvar overfor spiller

Misbruk av kampanjer

 1. Spilleren forplikter seg til å ikke misbruke muligheten til å åpne en konto for å dra nytte av bonuspenger og andre tilbud som Zweeler kan tilby (bruk av 100 %, 20 % av første innskudd, eller bruk av sertifikater og salgsfremmende koder). Zweeler forbeholder seg retten til, i tilfelle fornærmende oppførsel til spilleren som er relatert til bonuspenger og/eller til kampanjetilbud ved Zweeler, etter eget skjønn, å oppheve eller blokkere brukerkontoer opprettet for å nå dette målet, samt sine transaksjoner.

Annullering av spill

 1. Zweeler forbeholder seg retten til å kansellere alle spill som tilbys av på internettsiden, enten før eller etter starten av den eksterne sportsarrangementer. På den andre siden, er det underforstått at et eksternt sportsarrangement avbestilles av sine arrangører uavhengig av Zweeler (f.eks på grunn av noen andre forutsett/uforutsette omstendigheter særlig doping, inhabilitet, korrupsjon eller dårlig værforhold).

 2. I de tilfeller hvor:

 1. Eksterne sportsarrangementer som noen spill som tilbys av Zweeler refererer til er kansellert før selve starten av eksterne Sports hendelse; og/eller

 2. Spill tilbys av Zweeler på internettsiden avbrytes av Zweeler før selve starten av eksterne sportsarrangement som henviser til;

Så i tilfelle når det eksterne sportsarrangementet slik som en turnering, er kansellert, så vil spillerens innsats og påmeldingsavgift bli refundert til spillerens konto. I tilfelle når og eksterne sportsarrangement, som en engangsforeteelse blir avlyst:

 1. Hvis spilleren har veddet en gang på annullert en-gangs tidspunkt for eksternt sportsarrangement vil innkjøp og påmeldingsavgift bli refundert til spillerens konto

 2. hvis engangs annullert eksterne sportsarrangement er en del av en turnering hvor spilleren har satset omfattende på hele eller deler av turneringen (og dermed ikke bemerkelsesverdig på det avlyste eksterne sportsarrangementet), deretter ingen refusjon skal være på grunn av spiller og sluttresultatet etter at turneringen er avsluttet skal beregnes på en slik måte som om det avlyste eksterne sportsarrangementet var aldri en del av turneringen.

 1. I tilfeller hvor:

 1. Eksterne sportsarrangementer som noen spill som tilbys av Zweeler refererer til er kansellert før selve starten av eksterne sportsarrangementer, men før utbyttet har blitt avgjort, og/eller

 2. spill som tilbys av Zweeler på internettsiden avbrytes av Zweeler etter selve starten av det eksterne sportsarrangementet som henviser til, men før resultatet er avgjort

hvis engangs annullert eksterne sportsarrangement er en del av en turnering hvor spilleren har satset omfattende på hele eller deler av turneringen (og dermed ikke bemerkelsesverdig på det avlyste eksterne sportsarrangementet), deretter ingen refusjon skal være på grunn av spiller og sluttresultatet etter at turneringen er avsluttet skal beregnes på en slik måte som om det avlyste eksterne sportsarrangementet var aldri en del av turneringen.

 

 1. Hvis spilleren har veddet en gang på annullert en-gangs tidspunkt for eksternt sportsarrangement vil innkjøp og påmeldingsavgift bli refundert til spillerens konto

 2. hvis engangs annullert eksterne sportsarrangement er en del av en turnering hvor spilleren har satset omfattende på hele eller deler av turneringen (og dermed ikke bemerkelsesverdig på det avlyste eksterne sportsarrangementet), deretter ingen refusjon skal være på grunn av spiller og sluttresultatet etter at turneringen er avsluttet skal beregnes på en slik måte som om det avlyste eksterne sportsarrangementet var aldri en del av turneringen.

Spillresultater

 1. Når spillene har blitt avsluttet kan resultatene ikke bli endret eller annullert. Zweeler forebeholder seg retten til å akseptere, ikke akseptere eller delvis akseptere spillresultatene.

Gevinster

 1. Utskrift av et spill som har blitt spilt er ikke ansett som en kvittering for gevinst. Et spill skal alltid bli ansett som å ha bli vunnet når oppgitt på spillerens spilliste/på internettsiden og på spillerens konto.

Konflikt angående resultater

 1. Ved konflikt mellom resultatet lagt ut på System og resultatet eksponert i vår server, vil resultatet postet i vår server ha forrang. Kontoinnehaveren forstår og godtar at Zweeler og selskapets poster skal være den endelige autoritet i å bestemme vilkårene for sin deltakelse i spill, aktiviteten som følge av det, og under hvilke omstendigheter de oppstod. Derfor forstår og aksepterer du at oppgjøret til konflikt mellom brukeren og Zweeler vil bli fastsatt på grunnlag av postene holdt av Zweeler.

Tvister

 1. Zweeler vil ikke vurdere noen krav eller tvister om spill skal være gyldig med mindre sagt spillene er direkte registrert i Zweeler databasefiler eller arkiver.

Klager

 1. Innvendinger eller klager vedrørende driften av spill har foreligge før starten av eksterne sportsarrangementer som innsatsene er plassert og som er underlagt sagt innvendinger eller klager.

 2. Spilleren anerkjenner og aksepterer herved at alle klagesaker eller anmeldelser gjort av spilleren mer enn syv (7) dager etter datoen for den endelige transaksjonen som er gjenstand for klage i spørsmålet ikke vil bli tatt hensyn til, og skal ha ingen verdi.

Bedragerisk aktivitet

 1. Selskapet har en nulltoleranse overfor upassende spill og svindelforsøk . Dersom det i selskapets skjønn, er kontoinnehaveren har jukset eller forsøkt å svindle selskapet, herunder bruk av stjålne kredittkort, eller annen uredelig virksomhet (inkludert tilbakeførsel eller andre reversering av en betaling) eller forbudte transaksjoner (inkludert hvitvasking av penger), selskapet forbeholder seg retten til å suspendere og/eller lukke spillerens konto og å dele denne informasjonen (sammen med sin identitet) med andre online spill internettsider, banker, kredittkortselskaper og aktuelle etater.

   

System

Sluttbrukerlisens

 1. Ved å spille på Zweeler internettside mottar du en personlig ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens for å bruke med systemet for å kunne spille spillene i henhold til disse betingelsene og vilkårene.

 2. Zweeler garanterer enhver personlig rettighet til spilleren for bruk av systemet og internettsiden og dette er en rettighet som innehas personlig av spilleren for å kunne plassere innsatser og spille spillene på internettsiden. Denne rettigheten gis til spilleren med en personlig og ikke-kommersiell hensikt. Enhver klage i forbindelse med aktivitet på din konto av en tredjepart vil ikke bli akseptert av Zweeler ettersom det er forbudt å forbinde en tredjepart for å plassere innsatser og/eller spille spillene med en spillers konto. Det er spillerens ansvar å informere Zweeler øyeblikkelig hvis spilleren mistenker at hans konto blir brukt av en tredjeperson, slik at Zweeler kan undersøke og bekrefte at kontoen

 3. Ved å spille på internettsiden sier spilleren seg enig i at ved å plassere innsatser/spille spillene via bruk av internettsiden og/eller systemet står spilleren i risiko for å tape penger. Det er spillerens eget ansvar å påta seg tapene via spillerkontoen.

 4. Spilleren skal ikke utøve eller anvende en atferd som kan skade Zweelers rykte, og spilleren anerkjenner at bruken av tjenesten og/eller systemet er på egen diskresjon og risiko.

 5. Spilleren erklærer at han/hun ikke vil bryte eller forsøke å krenke eller feiltolke Zweelers sikkerhetstiltak på et hvilket som helst vis. Hvis Zweeler har den minste tvil angående denne klausulen, forebeholder Zweeler seg retten til å utelukke eller blokkere spillerens konto øyeblikkelig. Det aktuelle beløpet vil ikke bli kreditert til spillerens konto. Spilleren vil bli forbudt fra alle andre internettsider og systemer tilbudt av samme selskap.

   

Ansvarsfraskrivelse og -begrensninger

Bruk av internettsiden

 1. Zweeler skal ikke i noe tilfelle, og heller ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for eventuelle skader eller tap som anses eller påstås å ha resultert fra eller forårsaket av sin Internettstedet eller dets innhold, inkludert, uten begrensning, forsinkelser eller avbrudd i drift eller overføring, kommunikasjonslinjer svikt, enhver persons bruk eller misbruk av nettstedet eller dens innhold, eller eventuelle feil eller utelatelser i innholdet.

 2. Zweeler kan ikke holdes ansvarlig for endringer i en brukerkonto balanse på grunn av en annen spiller eller gjennomføring av IAT (inter-kontooverføring) veds bruk av spillerens kallenavn, brukernavn eller passord.

 3. Zweeler gjør sitt ytterste for å opprettholde nøyaktigheten av informasjonen på sine internettsider, men kan ikke ta ansvar for eventuelle fordommer, tap eller skade som kan oppstå ved bruk av denne informasjonen.

 4. Ingen ansvar erkjennes eller akseptert herunder for blant annet følgende saker:

(i) Feil (s), trykkfeil (s), feiltolkning(er), feilhøring(er), feiltolking(er), feiloversettelse(r), stavefeil, feil i lesing, transaksjonsfeil, teknisk feil, registreringsfeil, manifestfeil, håndhevelse. Force Majeure og/eller lignende feil

(ii) Brudd på Zweelers regler

(iii) Kriminelle handlinger

(iv) råd, uansett hvilken form gitt, gitt av Zweeler

(v) finansiell risiko og tap, inklusiv, men ikke begrenset til endringer i valutasatser og/eller

(vi) Juridiske handlinger og/eller andre midler

 1. Derfor blir det herved presisert at Zweeler ikke gir noen garantier, pant eller garantier (enten eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, garantier for nøyaktighet, egnethet for formål, eller ikke-krenkelse) at innholdet av nettstedet/systemet er nøyaktig og/eller egnet for noe bestemt formål annet enn i den utstrekning de garantier som ikke kan ekskluderes fra den styrende loven om disse vilkårene.

 2. Bruk av internettsiden er kontoinnehavers egen risiko. Internettsiden og dens innhold leveres på en "som er" basis.

Tjenester

 1. Zweeler tilbyr sine tjenester og system "som er" uten garantier, forsikringer, engasjementer, eller noen erklæring, uttrykkelig eller underforstått, juridisk eller annen. Zweeler utelukker herved alle vilkår, betingelser og garantier eksplisitte eller implisitte, inkludert men ikke begrenset til implisitte garantier, kommersielle forhold, og eller saker av tilfredsstillende kvalitet, evne og tilpasningsdyktighet til en bestemt slutt, gjennomføring eller presisjon av tjenesten og systemet i hensyn til manglende respekt styrende regler og lover.

 2. Ved avvik i systemene eller i kommunikasjonsmidler, på grunn av virus og feil i tilknytning til kontoen regelverket eller alle andre parametere som utgjør system, skal vi ikke holdes ansvarlig overfor deg eller en tredjepart for noen skader, kostnader, utgifter, tap eller krav forårsaket av nevnte avvik, og vi forbeholder oss retten til, i tilfelle av slike typer feil, for å stanse all system og spill internettsiden berørt og å ta alle andre tiltak er nødvendig for å korrigere slike feil, forutsatt at vi ikke er ansvarlige for å gi et nødnett, system eller lignende nødetatene.

 3. Zweeler kan ikke holdes ansvarlig for en handling eller unnlatelse av en Internettleverandør eller av noen annen tredjepart som du kan ha kontrakt for å få tilgang til Zweelers 'tjeneste og eller system. I tilfelle av prosess mellom internettleverandør og deg selv, kan Zweeler ikke være part i drakten, og en slik dress skal ikke på noen måte påvirke brukerens forpliktelser under denne avtalen.

Spillers risiko

 1. Spilleren anerkjenner å ha valgt og brukt internettsiden og systemet etter egen vilje og på egen risiko og diskresjon.

Tap eller skade

 1. Vi er på ingen måte ansvarlig for eventuelle tap eller skade, direkte eller indirekte, som du eller en tredjepart kan ha lidd som følge av bruk eller tredjemanns bruk av nettstedet og eller av systemet, inkludert men ikke begrenset skader forårsaket av en kommersiell tap, tap av fordeler, et tap på forventet fortjeneste, avbrudd av forretning, tap av kommersiell informasjon, eller andre økonomiske og eller påfølgende tap.

 2. Vi er på ingen måte ansvarlig for eventuelle tap eller skader som du eller en tredjepart kan ha lidd som følge av din bruk eller deres bruk av nettstedet, dets innhold eller at noen kobling foreslått av Zweeler.

 3. Vi er på ingen måte ansvarlig for eventuelle tap eller skader som du eller en tredjepart kan ha lidd som følge av endringer, suspensjon eller avbrudd i tjenester som tilbys via Internett nettstedet eller av systemet.

 4. Vi er på ingen måte ansvarlig for eventuelle tap eller skade, inkludert men ikke begrenset til tap av fortjeneste, som et resultat av feil funksjon på internettsiden og/eller av systemet, forsinkelser, avbrudd, overføring, tap eller ødeleggelse av data , feilaktig funksjon av kommunikasjonsmidler, kriminell bruk av Internett nettstedet eller dets innhold av en person, en defekt, eller unnlatelse eller av noen annen faktor utenfor vår kontroll. I tilfelle feil resulterer i overskudd, enten det er samlet inn eller kreditert din konto, Zweeler forbeholder seg retten til å kreve alle gevinster som du kan ha nytte av som følge av en av disse feil, og du vil være forpliktet til å umiddelbart betale Zweeler beløpet samlet og å informere Zweeler av feilen. Zweeler forebeholder seg retten, etter eget skjønn, ved å direkte dedusere et tilsvarende beløp fra din konto som du har feilaktig mottatt.

Avtalebrudd

 1. Ved å akseptere vilkårene i denne avtalen, er du bundet til å yte oss, for å forsvare oss, og for å renvaske oss, på oppfordring av noen klage, ansvar, skade, tap, kostnader eller utgifter, inkludert, men ikke begrenset til alle saksomkostninger eller andre at vi skal ha som følge av brudd på denne avtalen, et brudd på Zweelers lover, regler og eller rettigheter eller for de av en tredjepart, til enhver bruk av nettstedet og/system med ditt brukernavn, enten det er med din kunnskap eller uten den, samt noen aksept av overskudd fra din side.

 2. Hvis du unnlater å overholde noen av betingelsene i denne avtalen, eller dersom vi har grunn til å mistenke at du unnlater å overholde noen av betingelsene i denne avtalen, forbeholder Zweeler seg retten, og alle midler til sin disposisjon, og etter eget forgodtbefinnende , for å blokkere alle brukerkontoene dine og å trekke de nødvendige beløp fra kontoen din for å kompensere skaden påført Zweeler, eller i bytte for et beløp på grunn av Zweeler, og inntil hersket over det ved en domstol.

Juridisk overholdelse

 

 1. Spillere rådes til å overholde gjeldende lovgivning i det området hvor de er bosatt og/eller innbygger. Zweeler påtar seg ikke ansvar for eventuelle tiltak av noen myndighet mot enhver spiller.

Ansvarsbegrensning i forhold til domstolen

 1. I tilfelle Zweeler blir funnet ansvarlig på noen måte, ved en domstol og/eller en lignende instans med juridisk kompetanse og/eller domsmyndighet over Zweeler, Zweelers ansvar er da begrenset til det beløpet av innsatser plassert, eller nettets gevinster, relevant til den særskilte spilleren, avhengig av hva som er minst. Alternativt, når det er relevant og aktuelt, beløpet på brukerkonto eller beløpet overføres til eller fra brukerens konto, avhengig av hva som er minst.

Vilkår og annullering
 1. Avtalen trer i kraft umiddelbart etter å ha klikket på "Jeg er enig" og er gyldig inntil den er avsluttet i henhold til betingelsene angitt her.

 2. Du kan annullere denne avtalen når som helst skriftlig til info@zweeler.com som forutsatt i henhold til artikkel 102 under forutsetning av at du ikke har noen utestående beløp med Zweeler, uansett årsak. Kansellering av denne avtalen trer i kraft først etter at du har mottatt en skriftlig melding fra Zweeler bekrefter kanselleringen. Fra det øyeblikket når denne avtalen sies opp, vil du ikke lenger er autorisert til å bruke internettsiden og systemet, og du er forpliktet til å slette systemet fra datamaskinen og for å ødelegge all dokumentasjon knyttet til internettområdet eller til systemet under din besittelse, i din makt eller under din kontroll.

 3.  

 4. Umiddelbart etter oppsigelse av denne avtalen, fra noen av partene, er Zweeler bundet til å betale det integrerte beløpet angitt i din brukerkonto, kun etter fradrag av et beløp skyldte Zweeler, hvis noen.

 5. Kansellering av denne avtalen skal ikke være årsak til at det berører andre rettigheter eller engasjement av partene i forhold til eventuelle brudd erklært her eller andre brudd.

 6. Alle eksisterende forpliktelser mellom partene i denne avtalen vil være ugyldig etter oppsigelse av denne avtalen, og uansett grunn, unntatt hvis annet er bestemt, under reservert rettigheter og plikter akseptert før kanselleringen.

Andre forskrifter

Intellektuell eiendom

 1. Zweeler internettside er kun tiltenkt for bruk av spillere. Under ingen omstendigheter er det autorisert å kopiere, endre, modifisere, distribuere, overføre, vise, reprodusere, overføre, laste opp, laste ned eller på annen måte endre innholdet av nettstedet.

 2. Visningen av eventuelle varemerker innenfor internettsiden gir ikke brukere av internettsiden en lisens av noe slag for å bruke den.

 3. Enhver uautorisert nedlasting eller kopiering av materiale på Zweeler internettside samt utformingen av internettstedet vil bli ansett som et brudd på gjeldende immaterielle rettigheter innenfor EU.

 4. Internettsiden kan kun brukes til lovlige formål. Bruk av internettsiden for for overføring, distribusjon, publisering og lagring av materiale på eller gjennom nettstedet som er i strid med gjeldende lov, forskrift eller tredjeparter rettigheter er strengt forbudt. Dette inkluderer (uten begrensning) bruk av nettstedet eller overføring, distribusjon, publisering og lagring av materiale på eller via nettstedet i en bestemt sak eller for et formål som krenker opphavsrett, varemerke, forretningshemmeligheter eller andre immaterielle rettigheter, er uanstendig eller skadelig for mindreårige eller utgjør en ulovlig handling eller trakassering, er ærekrenkende, i strid med personvernet eller datalovgivning, er uredelig eller bryter kontroll eller gambling lov. Det er utelukkende for deg å finne ut om din registrering og bruk av nettstedet og spille av spillene er lovlig. Det er også utelukkende ditt ansvar å sikre at bruk av deg av din kredittkort eller debetkort for slike formål er lovlig.

Generelt

 1. Disse vilkårene og betingelsene er ikke tiltenkt til å skape noe partnerskap, byrå eller joint venture mellom Zweeler og spilleren.

Mindreårige

 1. Zweelers internettside skal ikke bli brukt av mindreårige (under 18 år) og enhver slik bruk skal bli rapportert til politiet.

Problemer med gamling

 1. Zweeler er forpliktet til å fremme ansvarlig innsatser blant sine kunder, samt å fremme bevissthet om spilleavhengighet og bedre forebygging, intervensjon og behandling

 2. Zweelers policy for ansvarlig spill (klikk her) beskriver sin forpliktelse til å minimere de negative effektene av spilleavhengighet og å fremme ansvarlig spill praksis

Gjeldende lov

 1. Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i det landet Malta uten at det tas hensyn til motstridende lover. Partene underlagt den eksklusive jurisdiksjonen landet Malta for oppgjør av alle tvister som oppstår fra denne avtalen. Denne avtalen vil ikke bli styrt av de Forente Nasjoners konvensjon for kontrakter for internasjonalt salg av varer, hvis anvendelse er uttrykkelig ekskludert.

Tvistemål

 1. Enhver tvist eller uenighet som følger av eller i forbindelse med disse vilkårene skal avgjøres i Malta i samsvar med lovgivningen i Malta ved oppnevning av voldgiftsdommer som skal avtales mellom partene, eller manglende enighet innen fjorten dager etter at en av partene har gitt til den andre en skriftlig forespørsel til enig i utnevnelsen av en voldgiftsdommer, skal en voldgiftsdommer oppnevnes av formannen eller nestleder i Malta Arbitration Centre.

Alvorlighetsgrad

 1. Hvis en bestemmelse som finnes i disse vilkårene og betingelsene skal bli holdt foran en domstol eller annen kompetent myndighet til å være ugyldig eller ugjennomførlig helt eller delvis, skal disse vilkårene fortsette å være gyldig når det gjelder andre bestemmelser derav og resten av de berørte bestemmelsen.

Titler

 1. Titler er tiltenkt for klarhet og for å forenkle lesingen av disse vilkårene og betingelsene. De er ikke tiltenkt som midler for tolking av innholdet til paragrafene som følger hver tittel. Titlene er ikke tiltenkt til å binde Zweeler på et hvilket som helst vis.

Ansvarsfraskrivelse

 1. Enhver ansvarsfraskrivelse fra Zweeler for ethvert brudd av brukeren på enhver provisjon av disse vilkårene og betingelsene skal ikke bli ansett som en ansvarsfraskrivelse til ethvert følgende brudd på samme eller andre provisjoner til disse vilkårene og betingelsene.

Kontaktinformasjon

 1. Zweeler kan kontaktes ved å sende en e-post til info@zweeler.com.