Zweeler-vinnere!

Champions League (Teams) 4 - 2

  1. Frankd85: 95,00 €
  2. Berrovksi: 87,93 €
  3. muka: 87,93 €
  4. RastaNelson: 87,93 €
  5. JKemps: 52,56 €
  6. Heiner Maijer: 46,20 €
green-box